پدرم ده سال به من تجاوز کرد'‬‎ - YouTube

2018-02-23 19:20:11
*Please re-enter your search here!


اين محتوا براي سنين زير 18 سال مناسب نمي باشد، آيا سن شما بالاي 18 سال است؟
Are you 18 years old or older?
بله | Yes نه | No


News

زن جوانی که سال‌ها مورد تجاوز جنسی پدرش قرار گرفته بود و از او دو فرزند دارد، به بی‌بی‌سی گفته است که می‌خواهد شاهد اعدام پدرش باشد.